XI Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurso nuostatai

Rengėjai
* Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
* Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies instrumentų ir akordeono  katedra
* Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“

Organizacinis komitetas
* Lina Naikelienė Pirmininkė, LMTA profesorė, liaudies instrumentų ir akordeono katedros vedėja
* Aušrelė Juškevičienė LMTA lektorė
* Jolanta Babaliauskienė LMTA lektorė, Karoliniškių MM mokytoja ekspertė
* Aistė Bružaitė LMTA lektorė, Vilniaus Balio Dvariono DMM vyresnioji mokytoja
* Kastytis Mikiška LMTA docentas
* Kęstutis Lipeika LMTA lektorius, Vilniaus Karoliniškių MM mokytojas metodininkas
* Nerijus Martinaitis Vilniaus Naujosios Vilnios MM mokytojas metodininkas
* Antanas Puodžiukas Vilniaus Balio Dvariono DMM mokytojas ekspertas
* Aldona Skruibytė Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė
* Audronė Griškevičienė Vilniaus Karoliniškių MM mokytoja metodininkė
* Virginija Alenskienė Vilniaus Karoliniškių MM mokytoja metodininkė
* Aušra Kavalnienė Vilniaus Karoliniškių MM mokytoja
* Violeta Čiūtienė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytoja metodininkė

Tikslai
Išryškinti gabiausius atlikėjus, skatinti jų koncertinę veiklą, turtinti pedagogų darbo patirtį, atlikėjų repertuarą, populiarinti muzikavimą tautiniais muzikos instrumentais, pagerbti žymaus lietuvių tautinės muzikos puoselėtojo – kompozitoriaus, dirigento, pedagogo Jono Švedo atminimą.

Dalyviai
Konkurse gali dalyvauti visų muzikos mokyklų, konservatorijų, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos universiteto tautinių instrumentų (kanklių, birbynių, lamzdelių, skrabalų) specialybių studentai ir absolventai.

Konkurso struktūra
I grupė                    gimę 2003 m. ir vėliau (iki 10 m.);
II grupė                  gimę 2001 m. ir vėliau (iki 12 m.);
III grupė                 gimę 1999 m. ir vėliau (iki 14m.);
IV grupė                 gimę 1997 m. ir vėliau (iki 16 m.);
V grupė                   gimę 1994 m. ir vėliau (iki 19 m.);
VI grupė                  gimę 1991 m. ir vėliau (iki 22 m.);
VII grupė                gimę 1990 m. ir anksčiau (nuo 23 m. ir vyresni).

Konkurso eiga
I turas                    mokyklose iki 2012 m. gruodžio 31 d.
II turas                  kraštų konservatorijose iki 2013 m. vasario 9 d.
III turas                respublikinis, 2013 kovo 1 – 2 d. Vilniuje:
* Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, L. Asanavičiūtės g. 2/1 (kanklės),
* Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Karklėnų g. 9, (birbynės, lamzdeliai, skrabalai).

Konkurso tvarka
* Konkursą organizuoja ir jam vadovauja respublikinio Jono Švedo konkurso organizacinis komitetas.
* Dalyvių pasirodymą vertina žiuri. Žiuri sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
* Respublikinę žiuri ir kraštų (zonų) atrankos komisijas formuoja organizacinis komitetas.
* Muzikos mokyklų pirmojo turo geriausiai pasirodžiusių dalyvių anketos pateikiamos antrojo turo organizatoriams iki 2013 m. sausio 11 d.
* Antrąjį turą rengia konservatorijų liaudies instrumentų skyriai. Dalyvių skaičius neribojamas.
* Į respublikinį turą atrinktų dalyvių anketos ir nuotraukos spaudai (el.versija) pateikiamos iki 2013 m. vasario 14 d.
* Respublikiniame ture visų grupių ir specialybių atlikėjai pasirodo abėcėlės seka.

Dalyvavimo sąlygos
Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.
Respublikinio turo dalyvio mokestis – 40 Lt. Konkurso dalyvių anketos ir mokestis pateikiami Jono Švedo konkurso organizaciniam komitetui iki 2011 m. vasario 14 d.
Įmokos rekvizitai bus patikslinti iki 2012 m. gruodžio 31 d.
Konkurso nuostatus ir privalomus kūrinius (birbynei, lamzdeliui, skrabalams) rasite www.birbyne.com ir www.kankles.lt

Programos reikalavimai
I grupė
Kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai (trukmė 3-5 min.)
Dvi skirtingo pobūdžio pjesės
II grupė
Kanklės (trukmė 7-10 min.):
* Privalomas kūrinys: J.Švedas. „Upokšnis“
* Dvi skirtingo pobūdžio pjesės
Birbynė:
* Kūrinys pasirinktinai: A.Kulikauskas. “Pjesė” arba “Romansas” arba „Prisiminimas“
* Pjesė pasirinktinai
Lamzdelis, skrabalai (trukmė 7-10 min.):
* Privalomas kūrinys: J.Gaižauskas. „Dudutis“
* Pjesė pasirinktinai
III grupė
Kanklės (trukmė 12-15 min.):
* Privalomas kūrinys: A.Mikulskis. Variacijos „Siuntė mane motinėlė“
* Stambios formos kūrinys
* Pjesė
Birbynė, lamzdelis, skrabalai (trukmė 12-15 min.):
* Kūrinys pasirinktinai : V.Striaupaitė-Beinarienė. „Per girią girelę“ arba „Šokis“
* Stambios formos kūrinys
* Pjesė
IV grupė
Kanklės (trukmė 15-17 min.):
* Privalomas kūrinys: A.Lapinskas. Sonatina, I dalis
* Stambios formos kūrinys Pjesė
Birbynė, lamzdelis, skrabalai (trukmė 15-17 min.):
* Kūrinys pasirinktinai: D.Danilaitis. „Prisiminimai“ arba A.Kulikauskas. „Šokis“
* Stambios formos kūrinys
* Pjesė
V grupė
Kanklės (trukmė 15-17 min.):
* Kūrinys pasirinktinai: V.Bagdonas. „Prie ratelio“ arba J.Švedas. „Verpėja“
* Stambios formos kūrinys
* Pjesė
Birbynė, lamzdelis, skrabalai (trukmė 15-17 min.):
* Kūrinys pasirinktinai: A.Klova. „Teka teka šviesi saulė“ arba J.Juozapaitis. „Tolumoj“
* Stambios formos kūrinys
* Pjesė
VI grupė
Kanklės (trukmė 20 min.):
* Privalomas kūrinys pasirinktinai – J.Švedas. „Mane motulė barė“ arba „Pageltę lapai“
* Stambios formos kūrinys
* Klasikinis kūrinys (XVII-XIX a.)
* Lietuvių kompozitoriaus pjesė
Birbynė, lamzdelis, skrabalai (trukmė 20 min.):
* Kūrinys pasirinktinai: E.Balsys. „Žuvytės“ arba „Drebulytė – išdykėlė“ iš baleto „Eglė žalčių karalienė“
* Stambios formos kūrinys
* Virtuozinė pjesė
VII grupė
Kanklės (trukmė 20 min.):
* Kūrinys pasirinktinai: V.Bagdonas. „Fuga“ iš „Polifoninės siuitos“ arba V.Paketūras.
* Preliudai Nr. 1, 2
* Stambios formos kūrinys
* Klasikinis kūrinys (XVII-XIX a.)
* Lietuvių kompozitoriaus pjesė

BIRBYNIŲ, LAMZDELIŲ IR SKRABALŲ PRIVALOMUS KŪRINIUS ATSISIŲSTI GALITE ČIA – NATOS

Vertinimas ir apdovanojimai
Respublikiniame ture I ir II grupės birbynininkai ir lamzdelininkai vertinami atskirai.
Respublikinio turo nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais.

Specialūs prizai skiriami:
* už geriausiai atliktą privalomą kūrinį;
* už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį;
* už geriausiai atliktą stambios formos kūrinį;
* už geriausiai atliktą klasikinį kūrinį;
* jauniausiam konkurso dalyviui.

Konkurso nugalėtojai dalyvauja baigiamajame laureatų koncerte.

Dokumentai:
Užpildyta anketa, dalyvio gimimo liudijimas, paso arba asmens tapatybės kortelės kopija pateikiami kraštų pirmininkams iki 2013 m. sausio 11 d.

    Kategorijos: 2013, Pagrindinis.

    Komentavimo galimybė išjungta.