XII Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurso 2015 NUOSTATAI

Rengėjai
* Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
* Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies instrumentų katedra
*  Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“

Organizacinis komitetas
* Lina Naikelienė – Pirmininkė, LMTA profesorė, liaudies instrumentų katedros vedėja
* Aušrelė Juškevičienė – LMTA docentė
* Jolanta Babaliauskienė – LMTA lektorė, Karoliniškių MM mokytoja ekspertė
* Kastytis Mikiška – LMTA docentas
* Egidijus Ališauskas – LMTA docentas
* Kęstutis Lipeika – LMTA lektorius, Vilniaus Karoliniškių MM mokytojas metodininkas
* Violeta Čiūtienė – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytoja metodininkė
* Laimutė Užkuraitienė – Vilniaus Balio Dvariono DMM mokyklos direktorė
* Marija Simonaitienė – Vilniaus Balio Dvariono DMM direktoriaus pavaduotoja ugdymui
* Danguolė Daugilienė – Vilniaus Balio Dvariono DMM mokytoja ekspertė
* Rūta Jonynienė – Vilniaus Balio Dvariono DMM mokytoja metodininkė
* Irma Asinavičienė – Vilniaus Balio Dvariono DMM mokytoja ekspertė
* Lijana Griciūtė – Vilniaus Balio Dvariono DMM mokytoja
* Nerijus Martinaitis – Vilniaus Balio Dvariono DMM mokytojas metodininkas
* Antanas Puodžiukas – Vilniaus Balio Dvariono DMM mokytojas ekspertas
* Alfonsas Vidugiris – Vilniaus Balio Dvariono DMM mokytojas metodininkas
* Vytautas Kiminius – Vilniaus Balio Dvariono DMM mokytojas
* Žilvinas Rukas – Vilniaus Balio Dvariono DMM mokytojas

Tikslai
Išryškinti gabiausius atlikėjus, skatinti jų koncertinę veiklą, turtinti pedagogų darbo patirtį, atlikėjų repertuarą, populiarinti muzikavimą tautiniais muzikos instrumentais, pagerbti žymaus lietuvių tautinės muzikos puoselėtojo – kompozitoriaus, dirigento, pedagogo Jono Švedo atminimą.

Dalyviai
Konkurse gali dalyvauti visų muzikos/meno mokyklų, konservatorijų mokiniai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos universiteto tautinių instrumentų (kanklių, birbynių, lamzdelių, skrabalų) specialybių studentai.

Konkurso struktūra
I grupė                   gimę 2004 m. liepos 1 d. ir vėliau (kanklės, birbynė, lamzdelis);
II grupė                 gimę 2002 m. liepos 1 d. ir vėliau (kanklės, birbynė, lamzdelis);
III grupė               gimę 1999 m. liepos 1 d. ir vėliau (kanklės, birbynė, lamzdelis);
IV grupė               gimę 1995 m. liepos 1 d. ir vėliau (kanklės, birbynė, lamzdelis);
V grupė                 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Klaipėdos universiteto studentai (kanklės, birbynė).
Skrabalų grupė – dalyviai į amţiaus grupes neskirstomi.

Konkurso eiga
I turas                 mokyklose iki 2015 m. sausio 15 d.
II turas               kraštų konservatorijose iki 2015 m. vasario 15 d.
III turas             respublikinis, 2015 m. kovo mėn. 14-15 d. – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje (T. Kosciuškos g. 13, Vilnius).
Iškilmingas konkurso laureatų koncertas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje (2014 m. kovo mėn.)

Konkurso tvarka
* Konkursą organizuoja ir jam vadovauja respublikinio Jono Švedo konkurso organizacinis komitetas.
* Dalyvių pasirodymą vertina žiuri. Žiuri sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
* Respublikinę žiuri ir kraštų (zonų) atrankos komisijas formuoja organizacinis komitetas.
* Muzikos/meno mokyklų, menų gimnazijų, konservatorijų pirmojo turo geriausiai pasirodžiusiųjų dalyvių anketos pateikiamos antrojo turo organizatoriams iki 2015 m. sausio 20 d.
* Antrąjį turą rengia konservatorijų liaudies instrumentų ar menų gimnazijų metodinės grupės. Dalyvių skaičius neribojamas.
* Į respublikinį turą atrinktų dalyvių anketos, dokumentų kopijos ir nuotraukos spaudai (el.versija) pateikiamos iki 2015 m. vasario 20 d.
* Respublikiniame ture visų grupių ir specialybių atlikėjai pasirodo abėcėlės seka.

Dokumentai:
Konkurso antrojo turo dalyvio anketa, patvirtinta mokymo įstaigos vadovo parašu, dalyvio gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.

Dalyvavimo sąlygos
Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.
Respublikinio turo dalyvio mokestis – 12 EUR. Konkurso dalyvio mokestis pervedamas į konkurso sąskaitą iki 2015 m. vasario 20 d. Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas ir pavardė.
Įmokos rekvizitai:
Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“
Įmonės kodas 191952854
Senoji g. 9, Didţiosios Riešės k., Riešės sen. Vilniaus r. sav. LT-14261
Atsisk. sąsk. Nr. LT35 7044 0600 0353 8222, AB SEB bankas, kodas 70440

Vertinimas ir apdovanojimai
Respublikiniame ture I ir II grupės birbynininkai ir lamzdelininkai vertinami atskirai.
Respublikinio turo nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais.

Specialūs prizai skiriami:
* už geriausiai atliktą privalomą kūrinį;
* už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį;
* už geriausiai atliktą stambios formos kūrinį;
* už geriausiai atliktą klasikinį kūrinį;
* jauniausiam konkurso dalyviui.

Programos reikalavimai

I grupė
Kanklės, birbynė, lamzdelis (trukmė – iki 5 min.):
Dvi skirtingo pobūdžio pjesės

II grupė
Kanklės (trukmė – iki 10 min.):
* Privalomas kūrinys: J. Švedas. „Upokšnis“
* Dvi skirtingo pobūdžio pjesės
Birbynė (trukmė – iki 10 min.):
*Kūrinys pasirinktinai: D. Danilaitis. „Ryto daina“ arba „Ateik“
*Pjesė pasirinktinai
Lamzdelis (trukmė – iki 10 min.):
*Privalomas kūrinys – V. Mikalauskas. „Pelytė Pipsė“
*Pjesė pasirinktinai

III grupė
Kanklės (trukmė – iki 15 min.):
* Privalomas kūrinys: V. Bagdonas. Pjesė Nr. 6, iš 20 pjesių ciklo
* Stambios formos kūrinys
* Pjesė
Birbynė, lamzdelis (trukmė – iki 15 min.):
* Kūrinys pasirinktinai : V. Virbickas. „Svajonė“ arba D. Danilaitis. Pjesė
* Stambios formos kūrinys
* Pjesė

IV grupė
Kanklės (trukmė – iki 17 min.):
* Privalomas kūrinys: A.Mikulskis „Girios idilija – Lietuvos giružė“, I dalis
* Stambios formos kūrinys
* Pjesė
Birbynė, lamzdelis (trukmė – iki 17 min.):
* Kūrinys pasirinktinai: D. Prusevičius. „Pamąstymai“ arba „Dzūkijos sodai“
* Stambios formos kūrinys
* Pjesė

V grupė
Kanklės (trukmė – iki 20 min.):
* Privalomas kūrinys: V. Paketūras. Vienas Preliudas iš „Penkių preliudų“ ciklo pasirinktinai
* Stambios formos kūrinys
* Klasikinis kūrinys (XVII-XIX a.)
* Lietuvių kompozitoriaus pjesė
Birbynė, lamzdelis (trukmė – iki 20 min.):
* Privalomas kūrinys: P. Narušis „Pradžių pradžia“
* Stambios formos kūrinys
* Virtuozinė pjesė

Skrabalai (trukmė – iki 10 min.)
Dvi pjesės

    Kategorijos: 2015, Pagrindinis.

    Komentavimo galimybė išjungta.