A. Smolskaus festivalio – konkurso NUOSTATAI

ANTANO SMOLSKAUS BIRBYNĖS ATLIKĖJŲ FESTIVALIS – KONKURSAS
Skirtas prof. Antanui Smolskui atminti
 Vilnius, 2013 m. gruodžio 1 d.

NUOSTATAI

 I.   TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Pagerbti birbynininko, pedagogo, birbynės propaguotojo, profesoriaus Antano Smolskaus atminimą;
 • Puoselėti lietuvių liaudies instrumentą birbynę;
 • Plėsti birbynės repertuarą naujais kūriniais;
 • Ugdyti jaunųjų atlikėjų meninį intelektą, sceninį meistriškumą;
 • Skatinti jaunųjų atlikėjų kūrybingumą, muzikinius gebėjimus ir įgūdžius;
 • Atrinkti Vilniaus krašto muzikos ir meno mokyklų geriausius birbynės atlikėjus.

II.   VIETA IR LAIKAS

 • Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla (T. Kosciuškos g. 13, Vilnius);
 • Festivalis – konkursas vyks 2013 m. gruodžio 1 d. Balio Dvariono koncertų salėje.

III.  DALYVIAI

 • Festivalyje – konkurse gali dalyvauti Vilniaus krašto muzikos ir meno mokyklų 7-18 metų (imtinai) moksleiviai grojantys birbyne.

IV.   DALYVIŲ GRUPĖS

 • Festivalio – konkurso dalyviai, pagal 2013 m. gruodžio 1 d. turimą amžių (imtinai), skirstomi į 4 grupes:
 • I grupė 7 – 9 metų;
 • II grupė 10 – 12 metų;
 • III grupė 13 – 15 metų;
 • IV grupė 16 – 18 metų.

 V.   PROGRAMA IR REIKALAVIMAI

 • Festivalio – konkurso dalyviai atlieka 2 skirtingo charakterio kūrinius:
  • Užsienio kompozitoriaus kūrinys.
  • Lietuvių liaudies arba lietuvių kompozitoriaus kūrinys;
 • Vienas iš kūrinių (laisvai pasirenkamas) atliekamas birbyne solo, antrasis – atliekamas su fortepijono pritarimu;:
 • Vienas iš kūrinių (laisvai pasirenkamas) sukurtas XX – XXI amžiuje;
 • Programos trukmė:
 • I grupė 3 – 5 minutės;
 • II grupė 5 – 7 minutės;
 • III grupė 6 – 8 minutės;
 • IV grupė 8 – 10 minučių.

VI.   VERTINIMAS IR PASKATINIMAS

 • Dalyvių pasirodymą vertina žiuri komisija;
 • Žiuri komisijos sudėtis skelbiama prieš festivalio – konkurso pradžią;
 • Žiuri komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami;
 • Festivalio – konkurso dalyviai, laureatai bei jų pedagogai apdovanojami padėkos raštais, diplomais;
 • Festivalio – konkurso laureatai dalyvauja baigiamajame festivalio – konkurso koncerte.

VII.   REIKALINGI DOKUMENTAI

 • Užpildyta dalyvio anketa. Anktetą galite atsisiųsti čią AnketaPDF ir AnketaWORD
 • Gimimo liudijimo, paso arba tapatybės kortelės kopija.

VIII.   DALYVAVIMO SĄLYGOS

 • Festivalio – konkurso dalyvio mokestis 20 Lt;
 • Dokumentai priimami iki 2013 m. lapkričio 1 d.;
 • Užpildytas dalyvių anketas ir gimimo liudijimo, paso arba tapatybės kortelės kopijas siųsti elektroniniu paštu n.martinaitis@gmail.com ;
 • Programa, nurodyta dalyvio anketoje, negali būti keičiama;
 • Kelionės ir maitinimo išlaidas apsimoka patys dalyviai.

IX.   ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI

 • Festivalį – konkursą koordinuoja:
  • Laimutė Užkuraitienė – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė;
  • Marija Simonaitienė – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Festivalį – konkursą organizuoja:
  • Nerijus Martinaitis – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkas;
 • Festivalį – konkursą rengia:
  • Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos liaudies instrumentų metodinė grupė – Antanas Puodžiukas, Alfonsas Vidugiris, Žilvinas Rukas, Lina Šabūnaitė, Vytautas Kiminius

 

__________________________________________________________________________________________

Festivalio – konkurso informacija
Nerijus Martinaitis 8-674 64693, el. paštas: n.martinaitis@gmail.com

  Kategorijos: 2013, Pagrindinis.

  Komentavimo galimybė išjungta.