Mikiška Kastytis

Kastytis Mikiška savo kūrybine, atlikėjiška veikla siekia populiarinti lietuvišką birbynę kaip unikalų muzikos instrumentą, turintį puikias tembrines, dinamines, virtuozines galimybes. Nuolat koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje kaip solistas ir kamerinių ansamblių dalyvis. Paruoštos įvairios koncertinės programos : su pianistu Justinu Brūzga, vargonininkėmis Jūrate Landsbergyte, Dalia Šakenyte ir Jarūne Barkauskaite, birbynininku Eugenijumi Čipliu, dainininke Sigute Trimakaite, akordeonų kvintetais “Concertino” ir “Modus”, styginių intrumentų kvintetu “Chordes”.

Įrašytos šešios kompaktinės plokštelės. Siekdamas plėsti birbynės koncertinį ir pedagoginį repertuarą, pritaiko kūrinius birbynei, aranžuoja, instrumentuoja įvairios sudėties ansambliams.

2000 m., 2001 m., 2003 m, 2005 m.,2008m. dalyvavo Didžiajame Muzikų Parade Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Dalyvavo festivaliuose: Druskomanija (2004 m.), “Iš arti” (2004 m.), tarptautiniame muzikos festivalyje “M. K. Čiurlioniui – 130” (2007 m., 2008m.), Šv. Kristupo vasaros festivaliuose 2001 m. 2007m.

Koncertavo Vokietijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, JAV, Kanadoje,Prancūzijoje ir kitose šalyse. 2000 m. dalyvavo ir grojo rečitalį tarptautiniame klarnetininkų simpoziume Leipcige, Vokietijoje, 2001 m. Grojo koncerte V-ojoje IDRS (tarptautinė pučiamųjų instrumentų draugija) konferencijoje Wurzburge, Vokietijoje. 2002 m.dalyvavo ir grojo  LR Ministro Pirmininko A. Brazausko vizite į Kaliningrado sritį, Rusijoje. 2003 m.  tarptautinio festivalio Vokietijoje “Frankischer Sommer” metu surengė koncertą-lietuvių muzikos ir instrumentų pristatymą “Klarnetai liaudies muzikoje”. 2004 m. su akordeonų kvintetu “Concertino” solo grojo 41-ojo traptautinio akordeonistų konkurso atidaryme Klingenthalyje, Vokietijoje, Kielce tarptautiniame festivalyje Jeunesses Musicales šv. Mykolo Katedroje, Lenkijoje. 2005 m. su akordeonų kvintetu “Concertino” ir akordeonistų orkestru “Cansona” grojo kaip solistas tarptautiniame akordeonų muzikos festivalyje Limbaži mieste, Latvijoje. 2007 m. ir 2008 m. grojo koncertus tarptautiniuose vargonų muzikos festivaliuose Rygoje ( Dom Ryga).

Muzikiniai įrašai:
V. Bagdonas – Melodija
B. Dvarionas – Elegija

    Kategorijos: Solistai.

    Komentavimo galimybė išjungta.